Har du gamla bilder från skogarna och torpen vill vi gärna få ta del av dessa

         
Välkommen till vår sida om Fulltofta torpruiner
och några torp i skogarna som ännu inte är ruiner
         
         

Här visar vi en stor samling av olika torpruinerna i Fulltoftaskogarna och dess närhet. Vissa ganska kända, andra mer obekanta – några som varit helt bortglömda under lång tid.
Vi försöker också berätta om de människor som levde här och många gånger försörjde sig på "ingenting".

Vi blandar  äldre och nyare bilder för att vissa vad som skett genom åren. Något torp eller ruin kan ligga på gränsen till Fulltoftaskogarna, men vi tycker i så fall att det ändå passar in här.

Detta är en bildsida med strax över 2.250 bilder, med ibland korta, ibland lite längre textmassor. Vi vill på detta sätt försöka göra Fulltofta torpruiners historia mer lättillgänglig, inte minst för de yngre generationerna som använder Internet, som vi äldre använder böcker.

         
 
Till menyn för de olika torpruinerna

©

Mycket på sidorna, både text, bilder och illustrationer har upphovsrätt (copyright) och får inte användas utan medgivande från fotografen, illustratören och/eller, författaren. Här finns dels eget material, men också externt material från andra personer och aktörer, där var och en äger sin del av upphovsrätten.
Vi delar mycket gärna med oss om det finns något vi kan erbjuda – men vi vill bli tillfrågade först så vi vet var, när och hur materialet användes.

Vill du läsa mer om hur upphovsrätten fungerar har du en bra förklaring på vår sysstersajt gammalstorp.se http://www.gammalstorp.se/Copyright.htm

 

Det är vi som ansvarar för sidan

Bodil
Pedersen
Roland
Pedersen
Fred
Lundberg
Kontakt
 
Startsida Torpruiner Kontakt Länkar Upphovsrätt Uppdateringar