Fulltofta Torpruiner
och några torp i skogarna som ännu inte är ruiner

Har du gamla bilder från skogarna och torpen vill vi gärna få ta del av dessa

Välkommen till vår sida
om Fulltofta torpruiner

   

Här visar vi en stor samling av olika torpruinerna i Fulltoftaskogarna och dess närhet. Vissa ganska kända, andra mer obekanta – några som varit helt bortglömda under lång tid.

Vi blandar  äldre och nyare bilder för att vissa vad som skett genom åren. Något torp eller ruin kan ligga på gränsen till Fulltoftaskogarna, men vi tycker i så fall att det ändå passar in här.

Detta är en bildsida med strax över 1600 bilder, med ibland korta, ibland lite längre textmassor. Vi vill på detta sätt försöka göra Fulltofta torpruiners historia mer lättillgänglig, inte minst för de yngre generationerna som använder Internet, som vi äldre använder böcker.

 

Till torpruinerna

Det är vi som ansvarar för sidan

Bodil
Pedersen
Roland
Pedersen
Fred
Lundberg
Kontakt
 
Startsida Torpruiner Kontakt Länkar Upphovsrätt Uppdateringar