Frosta OK

Karttecken och symboler på en orienteringskarta

Hämtade från Frosta OK och från internationella karttecken

Även om vi fått tillgång till kartor från Frosta OK, är det ändå vi på torpruiner.se som gjort sidan. Så om det finns faktafel eller andra konstigheter så kontakta ni oss så vi kan rätta till det. Kontakt.
   
   
   
   
   
   
   
   

Ett lila (för att avvika mot kartans färgsättningar) monopolhus sätts ut för att symbolisera ett torp eller en torpruin som inte är utsatt på kartan.
Detta gäller oavsett vilken karta som användes.

Vi markerar någon gång med en lila cirkel. Detta för att besökaren lättare skall kunna hitta ett kanske inte allt för bestämt mål.

   
   

Vanlig skog är det som markeras med vitt på en orienteringskarta.