Toppen av sidan

 

Detta torp/ruin visas i ett eget fönster. Stäng ner fliken/fönstret och du är tillbaka på menysidan
Startsida Meny Torpruiner Kontakt Länkar Upphovsrätt Uppdateringar

 

Gry gravfält
(Grydzbacken)

Gravfältet ligger på en grusplatå, som på 1600- talet kallades ”Grydzbacken.”Det består av en domarring, 6 skeppsättningar, 13 resta stenar och ett flertal kantställda eller kullfallna stenar, som kan ha ingått i nu den förstörda anläggningar.
Domarringen består av sju stenar. Denna fornlämningstyp har fått sitt namn av att man tidigare trott att de använts som tingsplatser. Vid undersökningar har man i en del fall hittat gravar med brända ben från järnåldern (500 f  Kr – 1050 e Kr)
Skeppsättningarna är alla skadade men bör ursprungligen bestått av 15-20 stenar vardera. De är gravar liksom domarringarna och kan dateras till samma period.
Källor: Informationstavla på platsen. Fornlämningar är skyddade enligt lag.

   
   

En gammal skrift av Kammarherre Erik Trolle. Förmodligen från 1950-1960-talet.

   
   
   
   
   

 

Detta torp/ruin visas i ett eget fönster.
Stäng ner fliken/fönstret och du är tillbaka på menysidan
Till toppen av sidan